Interna


To najstarsza specjalizacja lekarska traktująca organizm w sposób całościowy.


Diagnozujemy i leczymy:

» Choroby układu oddechowego,
» Choroby układu pokarmowego (żołądka, jelit, trzustki, wątroby),
» Choroby układu krwionośnego i krążenia,
» Choroby układu moczowego,
» Choroby alergiczne,
» Choroby układu dokrewnego- endokrynologiczne,
» Choroby układu nerwowego,
» Choroby tkanki łącznej i mięśniowej
.Zajmujemy się także profilaktyką , diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych – bakteryjnych, wirusowych – szczególnie niebezpiecznych dla młodych zwierząt.

PEDIATRIA

Wszystkie szczenięta i kocięta obejmujemy kompleksowym programem profilaktycznym uwzględniającym predyspozycje i uwarunkowania rasowe – zawierającym wytyczne dotyczące kalendarza szczepień, programu żywienia i pielęgnacji oraz monitorowania prawidłowego procesu wzrostu i rozwoju (czytaj porady).

GERIATRIA

W ramach opieki internistycznej – szczególna troską otaczamy zwierzęta cierpiące na choroby wieku podeszłego (geriatria) – proponując indywidualne programy leczenia chorób przewlekłych i rekomendacje dotyczące okresowych badań i kontroli, stanowiących podstawę profilaktyki tych schorzeń. ( czytaj porady). Starzenie to zachwianie homeostazy organizmu przez drobne dolegliwości przeradzające się w dotkliwe choroby. Odwiedzając lekarza i stosując zaplanowany przez niego plan badań możemy zapobiec dolegliwościom na ich wstępnym etapie, pozwalając organizmowi dłużej zachować właściwą młodym zwierzętom kontrolę procesów metabolicznych, odporność i homeostazę.