Elektrokardiografia


Elektrokardiografia stanowi graficzne przedstawienie aktywności elektrycznej mięśnia sercowego, odbierane z powierzchni ciała. Zapis EKG dostarcza informacji na temat częstotliwości pracy serca, jego rytmu oraz wewnątrzkomórowego przewodnictwa impulsów elektrycznych w mięśniu sercowym.

Wskazania do wykonania EKG:

» obecność osłuchowa szmerów sercowych i zaburzeń rytmu serca,
» sinica,
» nagła duszność,
» wstrząs,
» zaburzenia elektrolitowe ( potas, wapń),
» zabieg pericardiocentezy,
» choroby układowe wpływające na serce (uremia, pancreatitis, nowotwory),
» kwalifikacja anestezjologiczna do zabiegu w znieczuleniu ogólnym,
» powiększenie sylwetki serca w rtg kl. Piersiowej.