Diagnostyka laboratoryjna


W naszej lecznicy wykonujemy badania laboratoryjne które pozwalają ocenić stan zdrowia badanego oraz postęp choroby zanim wystąpią objawy.

Dzięki nowoczesnej aparaturze diagnostycznej wyniki większości badań są natychmiastowe co ułatwia szybkie postawienie diagnozy.

Krew pobieramy na czczo o ile jest to możliwe.

BADANIE KRWI na podstawie charakterystycznych zmian w obrazie krwi można rozpoznać wiele chorób, a także ocenić stopień ich zaawansowania, dlatego też krew jest najczęściej badanym laboratoryjnie płynem ustrojowym

» morfologia krwi (erytrocyty, leukocyty, trombocyty………),
» rozmaz (B. canis),
» biochemia – 16 parametrów (ALAT, AspAT, ALP, Crea, Urea, Cholesterol, Proteiny, Bilirubina, Gluk., TGA, Mg, Fe, …………).

BADANIE MOCZU

» badanie biochemiczne – pasek (ciężar właściwy, ketony, glukoza, krew, pH…….),
» badanie osadu (kryształy, nabłonki).

TESTY CHORÓB ZAKAŹNYCH

» parwowiroza (psy, fretki),
» nosówka (psy, fretki),
» pan leukopenia,
» FIV – wirus niedoboru odporności kotów,
» FeLv – białaczka kotów.

BADANIA CYTOLOGICZNE

» wymazów,
» płynów ustrojowych,
» odcisków.

POZOSTAŁE BADANIA

» badanie mikroskopowe zeskrobin ze skóry,
» badanie kału w kierunku pasożytów,
» badanie rogówki – testy fluoresceinowe,
» test łzowy Schirmera.