Chirurgia


To bardzo ważna dziedzina w obszarze medycyny weterynaryjnej.

W naszej Lecznicy wykonujemy szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych planowanych oraz w przypadkach nagłych.

Zabiegi są przeprowadzane przez doświadczonych chirurgów pracujących oraz współpracujących z nami.

W zależności od stanu i kondycji zwierzęcia wybieramy optymalną metodę, dbając o właściwe przygotowanie zwierzęcia do zabiegu, wybór rodzaju znieczulenia oraz bezpieczną opcje postępowania pooperacyjnego.
Każdy pacjent przewidziany do zabiegu operacyjnego jest wcześniej badany oraz poddawany ocenie ryzyka związanym z każdą operacją. Macie Państwo możliwość po uzyskaniu wszelkich informacji uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru najlepszego i najkorzystniejszego rozwiązania.
Zawsze rekomendujemy pozostawienie zwierzęcia w szpitalu w okresie pooperacyjnym – aby zabezpieczyć szybką interwencję w nieprzewidzianych przypadkach wynikających z osobniczej nadwrażliwości lub indywidualnej reakcji.

Leczenie operacyjne w naszej Lecznicy obejmuje:

» Zabiegi planowane – kontrola rozrodu
› Sterylizacje samic- suk, kotek, świnek morskich, królic, fretek
› Kastracje samców- psów, kocurów, gryzoni

» Chirurgia jamy brzusznej, chirurgia interwencyjna
› Chirurgia układu pokarmowego, czyli operacje niedrożności jelit, ciała obce w żołądku i jelitach, wgłobienie jelit, operacje repozycji skrętu żołądka (czytaj porady),
› Przepukliny,
› Splenectomie,
› Operacje urologiczne- cystotomia, wyszycie cewki moczowej w przypadku jej niedrożności,
› Cesarskie cięcie,
› OvariohistereHisterectomia przy ropomaciczu,
› laparotomie zwiadowcze.

» Chirurgia urazowa i ortopedia,
› Chirurgiczne leczenie ran,
› operacje interwencyjne- w przypadku krwotoków wewnętrznych, urazów narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
› Chirurgiczne leczenie złamań i zwichnięć. Osteosyntezy śródszpikowe i płytowe wykonywane przez ortopedę z wieloletnim doświadczeniem. Po zabiegach ortopedycznych zalecamy odpowiedni program rehabilitacyjny ustalany przez wykwalifikowanego rehabilitanta zwierzęcego.

» Chirurgia stomatologiczna i laryngologiczna
› Ekstrakcje zębów mlecznych i stałych. Osteosyntezy złamań szczęki i żuchwy. Usunięcie migdałków (tonsilectomia). Korekcja podniebienia miękkiego, korekcja skrzydełek nosowych u ras brachycefalicznych.

» Chirurgia oka i powiek
› Operacje ektropium i entropium. Repozycja wypadnietej gałki ocznej. Usunieciej powiększonych grudek chłonnych trzeciej powieki. Operacje w przypadku choroby „cherry eye”.

» Chirurgia onkologiczna
› resekcje guzów skóry, podskórza, resekcje guzów jamy brzusznej. Często takie operacje poprzedzamy badaniem cytologicznym oraz obrazowym- RTG, USG. zalecamy też wysłanie usuniętego guza do badania histopatologicznego tak by dobrać odpowiednie leczenie onkologiczne po zabiegu.

W zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego oraz stanu pacjenta dokonujemy wyboru metody znieczulenia:

» Znieczulenie ogólne
› Narkoza wziewna. Uważana za jedna z bezpieczniejszych narkoz. W trakcie zabiegu znieczulenie podawane jest przez aparaturę wziewną, dzięki której zwierze znieczulane jest izofluranem.

› Narkoza dożylna. Dopracowane przez nas wielolekowe protokoły znieczuleń dozylnyych pozwalają na doskonałe dobranie parametrów tej narkozy.. Dodatkowo leki stosowane w mieszankach często mają swoich antagonistów,co pozwala anestezjologowi szybko odwrócić działanie narkozy dożylnej, a więc odpowiedni szybko wybudzić zwierzę. Stosujemy leki z grupy alfa-2 agonistów, propofol, benzodwuazepiny, ketaminę, oraz silne leki p/bólowe doskonale eliminujace ból okołooperacyjny takie jak butorfanol czy fentanyl.

» Znieczulenie miejscowe.
› To znieczulenie jest często często uzupełnieniem znieczulenia ogólnego, co daje nam możliwość redukcji dawek anastetyków, czyli leków do narkozy. Takie znieczulenie też znacznie zmniejsza ból pozabiegowy, co w połączeniu z lekami przeciwbólowymi sprawia, ze zwierzęta po zabiegu nie cierpią.


W trakcie zabiegów monitorowane są funkcje życiowe pacjentów . Nad zwierzęciem w trakcie zabiegu czuwa anestezjolog. Zwierzę w trakcie zabiegu jest intubowane oraz podłączone do kardiomonitora, dzięki czemu w trakcie zabiegu mamy pełne dane dotyczące saturacji, pracy serca, temperatury ciała operowanego zwierzęcia oraz jego ciśnienia. kontrola układu oddechowego i sercowo-naczyniowego sprawia, że narkoza jest w pełni kontrolowana a wybudzanie odpowiednio szybkie.